निराशाको दबाई

इलाम अन्त पनि बनाउन सकिन्छ । सायद इलामको सबभन्दा ठूलो विशेषता यही हो ।

  • केदार शर्मा / बुध, पुस २६, २०७४