घामको पहिलो किरणः जौवारीबाट देखिएको सुर्योदयको दृश्य

  • सुजन तिमसिना / सोम, जेष्ठ १३, २०७६