स्थानिय निकायको निर्वाचनमा साँकेतिक सामाग्रीको प्रयोग गर्न रोक ।

  • लोकल संदेश / शुक्र, जेष्ठ १२, २०७४