महान् अक्टोबर क्रान्तिको विश्वव्यापी ऐतिहासिक महत्व

अक्टोबर क्रान्ति माक्र्सवादको सफल प्रयोग थियो

  • सम्पादक / बिहि, बैशाख १४, २०७४